Voor de Kleermakerij en de verander- en reparatie afdeling worden de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Mode Ambachten (voorheen Bond van Kleermakers (BvK) gehanteerd. Deze zijn te vinden op de website www.modeambachten.nl
Voor de modevakschool worden de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) gehanteerd. Deze zijn te vinden op de website www.nrto.nl